logo

Dades de contacte

Per contactar amb nosaltres por enviar el formulari que es troba en aquesta pàgina, dirigir-se a les nostres oficines ubicades a C/. Camí de Valls, 108 A de Reus.

Trucar al 977 773 534

A través de correu electrònic a m.alcover@climaambient.cat

El teu nom (obligatori)

El teu email (obligatori)

Telèfon

El teu missatge

* De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15-1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal, consenteixo que les meves dades siguin incorporades a un fitxer responsabilitat de M.ALCOVER S.L. i que siguin utilitzades amb l’única finalitat de la gestió comercial i l’enviament de comunicacions sobre els nostres productes i serveis. De la mateixa manera, declaro estar informat sobre la possibilitat d’exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-me a M.ALCOVER al c / Camí de Valls, 108 A, 43206 REUS (TARRAGONA); o bé remetent un missatge al correu electrònic m.alcover@climaambient.cat.
A l'enviar el formulari vostè acepta la clàusula anterior.

Contacta'ns

Obtindrà resposta en unes 24/48 hores.

Nom (necessari)

Email (necessari)

Missatge

A l'enviar el formulari accepta la nostra política de privacitat.