logo

A M. ALCOVER, S.L., li hem sol•licitat que ens comuniqui algunes de les seves dades personals per poder donar curs a la relació que mantenim ambdues parts, i per poder realitzar altres tasques relacionades. Tal com estableix el Reglament General de Protecció de Dades, des de la nostra entitat li oferim la següent informació detallada sobre la nostra Política de Privadesa i Protecció de Dades:

Qui és el Responsable del tractament de les seves dades?

Raó social: M. ALCOVER, S.L.
CIF: B4360454
Adreça: C/ CAMI DE VALLS 108 A
43206 REUS – TARRAGONA
Persona de contacte: MIQUEL ALCOVER BORONAT
Telèfon: 977773534
E-mail: pili@climaambient.cat

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A M. ALCOVER, S.L. tractem les seves dades personals amb la finalitat de gestionar la relació establerta entre vostè i la nostra entitat. Amb la finalitat de millorar i facilitar aquesta relació i la seva pròpia gestió, cap la possibilitat que generem amb les seves dades algun tipus de perfil que s’estimi convenient per a la citada finalitat. En cap cas es prendran decisions automatitzades sobre la base d’aquest perfil.

Per quant temps conservarem les seves dades?

M. ALCOVER, S.L. conservarà les seves dades mentre romangui en vigor la relació establerta entre ambdues parts. Una vegada aquesta s’extingeixi, la nostra organització conservarà les seves dades mentre existeixin obligacions legals que ens obliguin a això. Una vegada prescrits aquests terminis legals, la seva informació es cancel•larà.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Les bases legals que legitimen el tractament de les seves dades per part de la nostra organització són:

 • El tractament és necessari per a l’execució d’un contracte en el qual l’interessat és part o per a l’aplicació a petició d’aquest de mesures precontractuals.
 • El tractament és necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Únicament cedim les seves dades a entitats i/o professionals que col•laboren amb nosaltres d’acord amb les bases legals que legitimen el tractament i que hem relacionat a l’anterior apartat. No existeix un altre tipus de cessió de dades ni tan sols a l’efecte de conservació.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Vostè o qualsevol altra persona té dret a obtenir confirmació sobre si en M. ALCOVER, S.L. estem tractant dades personals que els concerneixin, o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol•licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol•licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollides. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol•licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions. En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. M. ALCOVER, S.L. deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
La sol•licitud d’exercici de drets ha d’acompanyar-se d’una còpia del DNI o document acreditatiu equivalent.

Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem en M. ALCOVER, S.L. ens les ha proporcionat vostè lliurement i procedeixen de diverses fonts totes directament relacionades amb la prestació dels serveis que ens ha sol•licitat que li prestem i per al normal manteniment d’una comunicació fluïda entre ambdues parts.

Les categories de dades que es tracten són:

Identificatius:

 •  Nom i Cognoms
 •  Adreça postal
 •  DNI/NIF/CIF
 •  Telèfons
 •  Adreça de correu electrònic
 •  Signatura

Dades bancàries:

Totes les necessàries per a la gestió i/o domiciliació de cobraments i pagaments, com a número de compte bancàri, targetes de crèdit/ dèbit, mitjans de pagament electrònics i/o virtuals i altres mitjans de pagament.

Categories de dades especials:

 • No es tracten categories especials

Un altre tipus de dades:

 • No es tracten altres tipus de dades
 • No es tracten dades especialment protegides
Contacta'ns

Obtindrà resposta en unes 24/48 hores.

Nom (necessari)

Email (necessari)

Missatge

A l'enviar el formulari accepta la nostra política de privacitat.